Články

Výzkumný Ústav Cannasan z.ú.

 • Výsledky práce ústavu - vznik potravinových doplňků Cannasan
  Odkaz na článek

Rozhlasové relace

Slobodný Vysielač

 • Ako ďalej ? 18 - 2019-07-23 Konopa (cannabis sativa) a jej využitie – 2.
  Rozhlasová relace rádia Slobodný Vysielač vysílaná 23.7.2019
  Moderátor: Peter Bulla
  Hosté: Miroslav Vaculčiak a Ing. František Bednařík
  Odkaz na záznam relace

 • Ako ďalej ? 19 - 2019-08-20 Konopa a jej využitie (najmä na liečebné účely) 3.
  Rozhlasová relace rádia Slobodný Vysielač vysílaná 20.8.2019
  Moderátor: Peter Bulla
  Hosté: Doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc., Dr.h.c.mult. a Ing. František Bednařík
  Odkaz na záznam relace

Rozhovory - video

DVTV