Emulze Cannasan jsou baleny v průhledných PET kelímcích o objemu 200 ml uzavřených indukčně navařenou hliníkovou fólií a následně šroubovacím víčkem s měkkou vložkou. Všechny použité materiály jsou určeny pro skladování potravin.

Tento druh obalu byl zvolen s ohledem na skutečnost, že většina výrobků je distribuována prostřednictvím dopravních služeb a bylo třeba zvolit takový obal, který zaručí pokud možno dokonalou těsnost během dopravy.

Zvolené balení má následující výhody:

  • je lehké
  • vyhovuje požadavkům dopravců - někteří dopravci neumožňují přepravu skleněných obalů z důvodu jejich možného rozbití
  • prostor uvnitř balení je hermeticky uzavřen - obsah je tak chráněn proti případné kontaminaci nečistotami a je zajištěna dokonalá těsnost balení
  • hliníková fólie slouží jako indikátor toho, že s obsahem nebylo během dopravy manipulováno
  • balení je recyklovatelné.

Vysoká těsnost balení je však zároveň i jistou nevýhodou při skladování zabaleného produktu. Produkt je sice před balením pasterizován, nicméně i po pasterizaci dochází ve směsi k určitým chemickým procesům, které produkují malé množství oxidu uhličitého (CO2). Uvolňující se plyn v těsném balení tlačí na hliníkovou fólii, která se napíná a nafukuje. Není to projev toho, že by se směs kazila, ale zcela přirozený a žádoucí jev. Doporučujeme přesto balení skladovat v chladném prostředí (ideálně v chladničce).